ΕΛ                   ΕΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ / ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-2024: 16 Οκτωβρίου 2023 (δείτε Ωρολόγιο Πρόγραμμα). Η δήλωση μαθημάτων του χειμ. εξαμήνου πρέπει να γίνει έως και Κυριακή 22 Οκτ. 2023.

Απαλλαγή διδάκτρων φοίτησης σε ΠΜΣ: Σύμφωνα με τη νομοθεσία 4957/2022, την απαλλαγή από τα δίδακτρα σε ΠΜΣ στην Ελλάδα μπορούν να την αιτηθούν οι φοιτητές που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια αλλά έχουν και βαθμό βασικού πτυχίου >7,5.

Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Με την υπ’αριθμ. 84560/Ζ1 (ΦΕΚ Β’ 4837/1-8-2023) Υπουργική Απόφαση, διαπιστώνεται ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ανέρχεται:

σε εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (9.520,00 €) για το ατομικό φορολογητέο εισόδημα (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) και

σε έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (6.664,00 €) για το φορολογητέο εισόδημα του συνόλου των μελών της οικογένειας (70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), σύμφωνα με τα από 8.5.2023 δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η αίτηση για απαλλαγη διδάκτρων βρίσκεται εδώ: Αίτηση-απαλλαγής-τελών-φοίτησης-2023

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΜΣ ΜΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ & ΤΕ: Στην πρόσφατη προκήρυξη 13Κ/2021 εμφανίζεται η συνάφεια του ΠΜΣ με κλάδους ΠΕ&ΤΕ prokirixi-dimoi 13_Κ_2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ EDUPASS
Οδηγίες θα βρείτε στο link εδώ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2022 ΠΜΣ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ”(ΕΝΕΡΓΟ ΚΕ 82211) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2022 82211 15.12.2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2021 ΠΜΣ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ”(ΕΝΕΡΓΟ ΚΕ 82211)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2021 82211

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2021 ΠΜΣ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ”(ΠΑΛΑΙΟ ΚΕ 80207)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2021 80207