ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 

Προκήρυξη 2022 – 2023

Δεύτερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 (η διαδικασία αιτήσεων έχει λήξει)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ
Νέο σύστημα λειτουργίας του ΠΜΣ από το ακαδ. έτος 2022-2023: Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν με 100% ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ εκπαίδευση (90% σύγχρονη, 10% ασύγχρονη) σύμφωνα με το νέο Ν.4957/2022 (άρθρα 67, 88) (φυσική παρουσία θα απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων και στις παρουσιάσεις των ΜΔΕ). 

Το ΠΜΣ είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για πολλές ειδικότητες και περιλαμβάνεται σε προκηρύξεις σχετικές με περιβαλλοντικά θέματα.