ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 

Προκήρυξη 2022 – 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ
Νέο σύστημα λειτουργίας του ΠΜΣ από το ακαδ. έτος 2022-2023: Ταχύρρυθμα τμήματα με 20 ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα, που θα υλοποιηθούν με φυσική παρουσία (13 ώρες διδασκαλία ανά μάθημα που θα μοιραστούν σε δύο μη συνεχόμενες εβδομάδες ανά εξάμηνο στους χώρους του ΔΠΘ – Ξάνθη), συνδυαστικά με εξ-αποστάσεως διδασκαλία (7 ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα).

Το ΠΜΣ είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για πολλές ειδικότητες και περιλαμβάνεται σε προκηρύξεις σχετικές με περιβαλλοντικά θέματα.