ΕΛ                   ΕΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Master of Science Program

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SCIENCE

Προκήρυξη 2024-2025

Σκοπός

To ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην:

1. Εμβάθυνση και περαιτέρω προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης και της πρακτικής της Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης.

2. Δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα (ειδικεύσεις) του ΠΜΣ.

3. Προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στην Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

4. Ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στην Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη, για συγκράτηση στην Ελλάδα αξιόλογου επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού.

5. Η συνεισφορά στην ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση της Θράκης ως ακριτική και παραμεθόρια περιοχή της χώρας.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να στελεχώσουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή να εργασθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές αντιμετωπίζοντας θέματα τα οποία απαιτούν γνώσεις ως προς την έρευνα και την διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και ανταγωνιστικά στο εξωτερικό.

Κατευθύνσεις

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

(1) Κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων και οικισμών,

(2) Τεχνολογία και Διαχείριση Αποβλήτων,

(3) Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η 3η ειδίκευση του ΠΜΣ “Νέες τεχνολογίες στην διαχείριση υδατικών πόρων” δεν θα λειτουργήσει κατά το ακαδ. έτος 2023-2024.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι Απόφοιτοι Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών

Αίτηση εγγραφής

Προκήρυξη, Αίτηση και Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων μπορείτε να δείτε εδώ

Κόστος σπουδών

Το κόστος σπουδών είναι 750€ για κάθε εξάμηνο. Για τρία εξάμηνα το συνολικό κόστος είναι 2250€

Διάρκεια σπουδών

Τα δίδακτρα καλύπτουν 2 εξάμηνα μαθημάτων και 1 έως 2 εξάμηνα για την εκπόνηση  ΜΔΕ. Σύνολο 2 ακαδημαϊκά έτη

Μαθήματα εξ αποστάσεως

Τα μαθήματα υλοποιούνται 100% ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ που περιλαμβάνει και τις τελικές εξετάσεις (90% σύγχρονη, έως 10% ασύγχρονη) σύμφωνα με το Ν.4957/2022 (άρθρα 67, 88)

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται:
α) η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα από ένα σύνολο 25 μαθημάτων επιλογής συνολικά,
β) η παρακολούθηση του εξ αποστάσεως Σεμιναρίου (στο οποίο θα λαμβάνονται παρουσίες) και
γ) η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), η οποία πραγματοποιείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών. Το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας ανατίθεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές έως την έναρξη του τρίτου εξαμήνου σπουδών.

Με φυσική παρουσία (δια ζώσης) θα πρέπει να γίνεται η παρουσίαση της ΜΔΕ, δηλαδή μετά το τέλος του 3ου εξαμήνου σπουδών, ενώ δια ζώσης θα πρέπει να γίνονται και τελικές γραπτές εξετάσεις (για όσα μαθήματα έχουν την επιλογή αυτή ως μορφή εξέτασης). Η φυσική παρουσία δεν απαιτείται σε παρουσίαση γραπτών εργασιών ή προφορικών εξετάσεων ή εξετάσεων μέσω eclass (π.χ. ερωτήματα πολλαπλών επιλογών). Τα εργαστήρια (αφορά όσα μαθήματα έχουν ενσωματωμένα εργαστήρια) θα παρουσιάζονται ως επιδείξεις (demonstrations ή φωτογραφίες) και θα αποτελούν ύλη εξετάσεων.

Ημέρες και ώρες μαθημάτων

Δευτέρα με Παρασκευή 5:00-9:00. Μια ημέρα την εβδομάδα τα μαθήματα γίνονται 4:15-9:00

Video: Department of Environmental Engineering [DUTH]
Video: Department of Environmental Engineering [DUTH]
Εκθέσεις Πιστοποίησης
Εκθέσεις Πιστοποίησης