ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 

Προκήρυξη 2023 – 2024

Πρώτη προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουλίου 2023

Δεύτερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ
Τα μαθήματα υλοποιούνται με 100% ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ εκπαίδευση (90% σύγχρονη, έως 10% ασύγχρονη) σύμφωνα με το Ν.4957/2022 (άρθρα 67, 88).

Το ΠΜΣ είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για πολλές ειδικότητες και περιλαμβάνεται σε προκηρύξεις σχετικές με περιβαλλοντικά θέματα.