ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Master of Science Program

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SCIENCE

Προκήρυξη 2023 – 2024

Call in English (for academic year 2023-2024)

Πρώτη προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουλίου 2023

First application submission deadline: July 10th 2023

 

Δεύτερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Οκτωβρίου 2023 (υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις)

Second application submission deadline: October 2nd 2023 (there exist available positions)

Video παρουσίασης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (presentation video of the Department of Environmental Engineering)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ
Τα μαθήματα υλοποιούνται 100% ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ που περιλαμβάνει και τις τελικές εξετάσεις (90% σύγχρονη, έως 10% ασύγχρονη) σύμφωνα με το Ν.4957/2022 (άρθρα 67, 88). 

All courses are realized 100% on-line.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η 3η ειδίκευση του ΠΜΣ “Νέες τεχνολογίες στην διαχείριση υδατικών πόρων” δεν θα λειτουργήσει κατά το ακαδ. έτος 2023-2024.

Το ΠΜΣ είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για πολλές ειδικότητες και περιλαμβάνεται σε προκηρύξεις σχετικές με τεχνολογία και διαχείριση περιβάλλοντος. To ΠΜΣ προσφέρει 90 ECTS (πιστωτικές μονάδες).