ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 

Προκήρυξη 2022 – 2023

Δεύτερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 (υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ
Νέο σύστημα λειτουργίας του ΠΜΣ από το ακαδ. έτος 2022-2023: Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν με 100% ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ εκπαίδευση σύμφωνα με το νέο Ν.4957/2022 (άρθρα 67, 88) (φυσική παρουσία θα απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων και στις παρουσιάσεις των ΜΔΕ). 

Το ΠΜΣ είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για πολλές ειδικότητες και περιλαμβάνεται σε προκηρύξεις σχετικές με περιβαλλοντικά θέματα.