Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Εισαγωγή σε θέματα ενέργειας – Ενεργειακό ισοζύγιο ΑΠΕ – Κύριες πηγές ΑΠΕ – Βασικές αρχές θεωρίας ΑΠΕ (ηλιακή γεωμετρία, δυναμικό, κλπ)
 2. Παθητικά ηλιακά συστήματα
 3. Φυσικός αερισμός κτηρίων
 4. Ηλιακά συστήματα (Ηλιακά θερμικά – Φωτοβολταϊκά)
 5. Βιομάζα – Γεωθερμία – Τηλεθέρμανση /τηλεψύξη οικοδομικών συγκροτημάτων / οικισμών.
 6. Αστικά αιολικά συστήματα – Μικρά υδροηλεκτρικά έργα
 7. Εναλλακτικές πηγές ενέργειας (υδρογόνο, κυματική ενέργεια, συστήματα συμπαραγωγής, κλπ)
 8. Φυσικός φωτισμός – Συστήματα ελέγχου / ρύθμισης φωτισμού – Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα φωτισμού
 9. Εφαρμογή ΑΠΕ σε επίπεδο οικισμού – Παραδείγματα
 10. Ενεργειακά αυτόνομα κτίρια και οικισμοί – Παραδείγματα
 11. Υπολογιστικά εργαλεία για αξιολόγηση δυναμικού ΑΠΕ σε οικισμούς και κτίρια (RETSCREEN, F-chart, κλπ)
 12. Θέματα εφαρμογής ΑΠΕ σε κτήρια και οικισμούς: ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, εμπόδια εφαρμογής, οικονομική αποτίμηση, κλπ).
 13. Παρουσίαση εξαμηνιαίων εργασιών