ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΜΣ και ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τακτικοί Καθηγητές
Γκεμιτζή Αλεξάνδρα
Γκίκας Γεώργιος
Δημούδη Αργυρώ
Κομίλης Δημήτριος
Κουρτίδης Κωνσταντίνος
Λούπα-Δράκου Γλυκερία
Μελίδης Παράσχος
Μουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Νικολάου Ιωάννης
Ντούγιας Σπυρίδων
Συλαίος Γεώργιος

Αναπληρωτές Καθηγητές
Ελμασίδης Κωνσταντίνος
Ζώρας Σταμάτιος
Σταματελάτου Αικατερίνη

Επίκουροι Καθηγητές
Αθανασίου Κωνσταντίνος
Κωστενίδου Ευαγγελία
Μπέλλος Βασίλης (συντονιστής σεμιναρίων ΠΜΣ)
Χριστοφορίδης Κωνσταντίνος

ΕΔΙΠ
Διαμαντής Βασίλειος

Μεταδιδάκτορες (ΜΔ) ή κάτοχοι διδακτορικού διπλωματος (ΚΔΔ)
Αζής Κωνσταντίνος (ΜΔ)
Καντζιούρα Αθηνά (ΚΔΔ)
Κοψιδάς Οδυσσέας (ΚΔΔ)
Ρέμμας Νικόλαος (ΚΔΔ)
Σταθόπουλος Σταύρος (ΜΔ)
Χαδιαράκου Στέλλα (ΚΔΔ)

Υποψήφιοι διδάκτορες (επικουρική διδασκαλία)
Βάβαλος Πασχάλης
Κωφίδου Μαρία
Τουμπουλίδης Παύλος

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος (Τμήμα ΜΠΔ – Πολυτεχνείο Κρήτης)