Νέος κανονισμός ΠΜΣ έτους 2023 (έναρξη ακαδ. έτος 2023-2024)

FEK-2022-Tefxos B-07064-downloaded -12_01_2023 (λεπτομερής κανονισμός)

FEK-2022-Tefxos B-07017-downloaded -12_01_2023 (αγγλόφωνη λειτουργία)

Κανονισμός ΠΜΣ με τις επικαιροποιήσεις του (2022)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Νεότερος κανονισμός ΠΜΣ 2022: ΦΕΚ Β΄2273.10.05.2022

ΦΕΚ ΠΜΣ επανίδρυση 12-7-2018
ΦΕΚ κανονισμού ΠΜΣ επανίδρυσης 17-8-2018
1η τροποποίηση Κανονισμού ΠΜΣ 2020
2η τροποποίηση Κανονισμού ΠΜΣ 2020
Ν 4485/2017

Νέος νόμος για την παιδεία (Ν. 4957/2022): Νόμος 4957/2022