Τεχνολογία και διαχείριση αποβλήτων και υδατικών πόρων με εξειδικεύσεις:

  1. Τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων.
  2. Οικολογικής μηχανικής και υδατικών πόρων.

Θέματα ανά επιβλέποντα:

Καθηγητής: Βουδριάς Ευάγγελος
Καθηγητής: Κομίλης Δημήτριος
Καθηγητής: Μελίδης Παράσχος
Καθηγητής: Μουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής: Συλαίος Γεώργιος
Αναπ. Καθηγήτρια: Γκεμιτζή Αλεξάνδρα
Αναπ. Καθηγητής: Γκίκας Γεώργιος
Αναπ. Καθηγητής: Ντούγιας Σπυρίδων
Επικ. Καθηγήτρια: Σταματελάτου Αικατερίνη