Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος,
Πανεπιστημιούπολη, Βασ. Σοφίας 12, ΞΑΝΘΗ 67132.

Επικοινωνία με διευθυντή / γραμματεία:

Τηλ.: 697-4453554 (Διευθυντής ΠΜΣ Καθ. Δημήτριος Κομίλης)
Τηλ.: 698-6651261 (Γραμματέας κ. Αθανασία Αβεροπούλου)
e-mail: secrpg@env.duth.gr ή dkomilis@env.duth.gr

Υλικό μαθημάτων και άλλες ανακοινώσεις στο eclass

Τηλεφωνικός Κατάλογος Δ.Π.Θ