ΕΛ                   ΕΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΜΣ
Προκήρυξη

Δικαιολογητικά αίτησης

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο ΠΜΣ)

ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ Δ. ΠΑΛΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Νομοθεσία 2022 για απαλλαγή διδάκτρων: ΦΕΚ Β΄4899.16.09.2022 Απαλλαγή διδάκτρων 2022

Εθνικό Διάμεσο Ισοδύναμο Εισόδημα 2022: Εθνικό Διάμεσο Ισοδύναμο Εισόδημα 2022

Αίτηση απαλλαγής διδάκτρων και δικαιολογητικά: Αίτηση-δωρεάν-φοίτησης 2022

(πέραν της αίτησης, τα υπολοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν αναφέρονται στο άρθρο 2, και 5 του παραπάνω ΦΕΚ. Σημειώνεται οτι σύμφωνα με το άρθρο 2, εδάφιο 3 της παραπάνω νομοθεσίας, επιπλέον των οικονομικών κριτηρίων υπάρχει και κριτήριο αριστείας για το δικαίωμα δωρεάν φοίτησης)