Μεταπτυχιακοί Τίτλοι – Κατευθύνσεις

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
(1) Κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων και οικισμών,
(2) Τεχνολογία και Διαχείριση Αποβλήτων,
(3) Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται:
α) η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα από ένα σύνολο 25 μαθημάτων επιλογής συνολικά,
β) η παρακολούθηση του εξ αποστάσεως Σεμιναρίου (στο οποίο θα λαμβάνονται παρουσίες) και
γ) η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), η οποία πραγματοποιείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών. Το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας ανατίθεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές έως την έναρξη του τρίτου εξαμήνου σπουδών.
Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων, τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή από ώρα 15:00 έως 21.00 και κάθε Σάββατο από ώρα 9:00 και μετά. Από το ακαδ. έτος 2022-2023 και μετά, και σύμφωνα με το νέο νόμο 4957/2022, τα μαθήματα θα διεξάγονται εξ αποστάσεως (με 90% σύγχρονη εκπαίδευση μέσω Microsoft Teams και 10% ασύγχρονη εκπαίδευση).
Με φυσική παρουσία (δια ζώσης) θα πρέπει να γίνεται η παρουσίαση της ΜΔΕ, δηλαδή μετά το τέλος του 3ου εξαμήνου σπουδών, ενώ δια ζώσης θα πρέπει να γίνονται και τελικές γραπτές εξετάσεις (για όσα μαθήματα έχουν την επιλογή αυτή ως μορφή εξέτασης). Η φυσική παρουσία δεν απαιτείται σε παρουσίαση γραπτών εργασιών ή προφορικών εξετάσεων ή εξετάσεων μέσω eclass (π.χ. ερωτήματα πολλαπλών επιλογών). Τα εργαστήρια (αφορά όσα μαθήματα έχουν ενσωματωμένα εργαστήρια) θα παρουσιάζονται ως επιδείξεις (demonstrations ή φωτογραφίες) και θα αποτελούν ύλη εξετάσεων.

Αναλυτική Περιγραφή Προγράμματος Σπουδών

Διδάσκοντες Π.Μ.Σ.

Διοίκηση