ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-2023: 17 Οκτωβρίου 2022 (δείτε Πρόγραμμα 2022-2023). Η δήλωση μαθημάτων του χειμ. εξαμήνου πρέπει να γίνει έως και Κυριακή 23 Οκτ. 2022

Απαλλαγή διδάκτρων φοίτησης σε ΠΜΣ: Σύμφωνα με τη νομοθεσία 4957/2022, την απαλλαγή από τα δίδακτρα σε ΠΜΣ στην Ελλάδα μπορούν να την αιτηθούν οι φοιτητές που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια αλλά έχουν και βαθμό βασικού πτυχίου >7,5.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΜΣ ΜΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ & ΤΕ: Στην πρόσφατη προκήρυξη 13Κ/2021 εμφανίζεται η συνάφεια του ΠΜΣ με κλάδους ΠΕ&ΤΕ prokirixi-dimoi 13_Κ_2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ EDUPASS
Οδηγίες θα βρείτε στο link εδώ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2022 ΠΜΣ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ”(ΕΝΕΡΓΟ ΚΕ 82211) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2022 82211 15.12.2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2021 ΠΜΣ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ”(ΕΝΕΡΓΟ ΚΕ 82211)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2021 82211

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2021 ΠΜΣ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ”(ΠΑΛΑΙΟ ΚΕ 80207)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2021 80207