Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

 1. Βασικές αρχές μετάδοσης ενέργειας στα κτήρια: θερμικές ιδιότητες, αποθήκευση θερμότητας, απώλειες θερμότητας από το κέλυφος, συναγωγή, ακτινοβολία
 2. Παρουσίαση βασικών αρχών θερμικής προσομοίωσης (Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ))
 3. Παρουσίαση βασικών αρχών θερμικής προσομοίωσης (ΕΝ)
 4. Ενεργειακή προσομοίωση – Ενεργειακή βαθμονόμηση κτηρίων – Βασικές αρχές
 5. Περιγραφή – Απαιτήσεις ενεργειακής μελέτης
 6. Βασικές αρχές ενεργειακής επιθεώρησης κτηρίων
 7. Παρουσίαση βασικών αρχών μοντέλων ενεργειακής μελέτης & ενεργειακής επιθεώρησης
 8. Επίδειξη εργαλείων ενεργειακής μελέτης – επιθεώρησης
 9. Εφαρμογή λογισμικού για ενεργειακή μελέτη – Εκπόνηση εργασίας
 10. Εφαρμογή λογισμικού για ενεργειακή μελέτη – Εκπόνηση εργασίας
 11. Εφαρμογή λογισμικού για ενεργειακή επιθεώρηση – Εκπόνηση εργασίας
 12. Εφαρμογή λογισμικού για ενεργειακή επιθεώρηση – Εκπόνηση εργασίας
 13. Παρουσίαση εξαμηνιαίων εργασιών